CONTACT US

Adam Czajkowski

Menadżer Produkcji
(oddział Brzozów)

Michał Białkowski

Menadżer Produkcji
(oddział Wola Rogozińska)

Mariusz Marszałek

Menadżer Produkcji
(dział ślusarnia)

Karolina Popowska

Konstruktor

Małgorzata Baran

Administracja i Kadry

Paweł Zatorski

Konstruktor

Łukasz Bartczak

Technolog

Oktawian Andrzejczak

Magazyn i Zaopatrzenie

Michał Stańczyk

Technolog /
Utrzymanie ruchu

CONTACT US