CONTACT US

Adam Czajkowski

Menadżer Produkcji
(oddział Brzozów)

Michał Białkowski

Menadżer Produkcji
(oddział Wola Rogozińska)

Mariusz Marszałek

Menadżer Produkcji
(dział ślusarnia)

Adam Loszek

Kierownik Produkcji

Karolina Popowska

Konstruktor

Małgorzata Baran

Administracja i Kadry

Paweł Zatorski

Konstruktor

Łukasz Bartczak

Technolog

Oktawian Andrzejczak

Magazyn i Zaopatrzenie

Michał Stańczyk

Technolog /
Utrzymanie ruchu

CONTACT US